בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

במדבר 34

1

וידבר יהוה אל משה לאמר:

2

צו את בני ישראל ואמרת אלהם כי אתם באים אל הארץ כנען זאת הארץ אשר תפל לכם בנחלה ארץ כנען לגבלתיה:

3

והיה לכם פאת נגב ממדבר צן על ידי אדום והיה לכם גבול נגב מקצה ים המלח קדמה:

4

ונסב לכם הגבול מנגב למעלה עקרבים ועבר צנה והיה תוצאתיו מנגב לקדש ברנע ויצא חצר אדר ועבר עצמנה:

5

ונסב הגבול מעצמון נחלה מצרים והיו תוצאתיו הימה:

6

וגבול ים והיה לכם הים הגדול וגבול זה יהיה לכם גבול ים:

7

וזה יהיה לכם גבול צפון מן הים הגדל תתאו לכם הר ההר:

8

מהר ההר תתאו לבא חמת והיו תוצאת הגבל צדדה:

9

ויצא הגבל זפרנה והיו תוצאתיו חצר עינן זה יהיה לכם גבול צפון:

10

והתאויתם לכם לגבול קדמה מחצר עינן שפמה:

11

וירד הגבל משפם הרבלה מקדם לעין וירד הגבול ומחה על כתף ים כנרת קדמה:

12

וירד הגבול הירדנה והיו תוצאתיו ים המלח זאת תהיה לכם הארץ לגבלתיה סביב:

13

ויצו משה את בני ישראל לאמר זאת הארץ אשר תתנחלו אתה בגורל אשר צוה יהוה לתת לתשעת המטות וחצי המטה:

14

כי לקחו מטה בני הראובני לבית אבתם ומטה בני הגדי לבית אבתם וחצי מטה מנשה לקחו נחלתם:

15

שני המטות וחצי המטה לקחו נחלתם מעבר לירדן ירחו קדמה מזרחה:

16

וידבר יהוה אל משה לאמר:

17

אלה שמות האנשים אשר ינחלו לכם את הארץ אלעזר הכהן ויהושע בן נון:

18

ונשיא אחד נשיא אחד ממטה תקחו לנחל את הארץ:

19

ואלה שמות האנשים למטה יהודה כלב בן יפנה:

20

ולמטה בני שמעון שמואל בן עמיהוד:

21

למטה בנימן אלידד בן כסלון:

22

ולמטה בני דן נשיא בקי בן יגלי:

23

לבני יוסף למטה בני מנשה נשיא חניאל בן אפד:

24

ולמטה בני אפרים נשיא קמואל בן שפטן:

25

ולמטה בני זבולן נשיא אליצפן בן פרנך:

26

ולמטה בני יששכר נשיא פלטיאל בן עזן:

27

ולמטה בני אשר נשיא אחיהוד בן שלמי:

28

ולמטה בני נפתלי נשיא פדהאל בן עמיהוד:

29

אלה אשר צוה יהוה לנחל את בני ישראל בארץ כנען:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977