בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

במדבר 10

1

וידבר יהוה אל משה לאמר:

2

עשה לך שתי חצוצרת כסף מקשה תעשה אתם והיו לך למקרא העדה ולמסע את המחנות:

3

ותקעו בהן ונועדו אליך כל העדה אל פתח אהל מועד:

4

ואם באחת יתקעו ונועדו אליך הנשיאים ראשי אלפי ישראל:

5

ותקעתם תרועה ונסעו המחנות החנים קדמה:

6

ותקעתם תרועה שנית ונסעו המחנות החנים תימנה תרועה יתקעו למסעיהם:

7

ובהקהיל את הקהל תתקעו ולא תריעו:

8

ובני אהרן הכהנים יתקעו בחצצרות והיו לכם לחקת עולם לדרתיכם:

9

וכי תבאו מלחמה בארצכם על הצר הצרר אתכם והרעתם בחצצרות ונזכרתם לפני יהוה אלהיכם ונושעתם מאיביכם:

10

וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשיכם ותקעתם בחצצרת על עלתיכם ועל זבחי שלמיכם והיו לכם לזכרון לפני אלהיכם אני יהוה אלהיכם:

11

ויהי בשנה השנית בחדש השני בעשרים בחדש נעלה הענן מעל משכן העדת:

12

ויסעו בני ישראל למסעיהם ממדבר סיני וישכן הענן במדבר פארן:

13

ויסעו בראשנה על פי יהוה ביד משה:

14

ויסע דגל מחנה בני יהודה בראשנה לצבאתם ועל צבאו נחשון בן עמינדב:

15

ועל צבא מטה בני יששכר נתנאל בן צוער:

16

ועל צבא מטה בני זבולן אליאב בן חלון:

17

והורד המשכן ונסעו בני גרשון ובני מררי נשאי המשכן:

18

ונסע דגל מחנה ראובן לצבאתם ועל צבאו אליצור בן שדיאור:

19

ועל צבא מטה בני שמעון שלמיאל בן צורי שדי:

20

ועל צבא מטה בני גד אליסף בן דעואל:

21

ונסעו הקהתים נשאי המקדש והקימו את המשכן עד באם:

22

ונסע דגל מחנה בני אפרים לצבאתם ועל צבאו אלישמע בן עמיהוד:

23

ועל צבא מטה בני מנשה גמליאל בן פדהצור:

24

ועל צבא מטה בני בנימן אבידן בן גדעוני:

25

ונסע דגל מחנה בני דן מאסף לכל המחנת לצבאתם ועל צבאו אחיעזר בן עמישדי:

26

ועל צבא מטה בני אשר פגעיאל בן עכרן:

27

ועל צבא מטה בני נפתלי אחירע בן עינן:

28

אלה מסעי בני ישראל לצבאתם ויסעו:

29

ויאמר משה לחבב בן רעואל המדיני חתן משה נסעים אנחנו אל המקום אשר אמר יהוה אתו אתן לכם לכה אתנו והטבנו לך כי יהוה דבר טוב על ישראל:

30

ויאמר אליו לא אלך כי אם אל ארצי ואל מולדתי אלך:

31

ויאמר אל נא תעזב אתנו כי על כן ידעת חנתנו במדבר והיית לנו לעינים:

32

והיה כי תלך עמנו והיה הטוב ההוא אשר ייטיב יהוה עמנו והטבנו לך:

33

ויסעו מהר יהוה דרך שלשת ימים וארון ברית יהוה נסע לפניהם דרך שלשת ימים לתור להם מנוחה:

34

וענן יהוה עליהם יומם בנסעם מן המחנה:

35

ויהי בנסע הארן ויאמר משה קומה יהוה ויפצו איביך וינסו משנאיך מפניך:

36

ובנחה יאמר שובה יהוה רבבות אלפי ישראל:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977