זכריה 5

1

ואשוב ואשא עיני ואראה והנה מגלה עפה:

2

ויאמר אלי מה אתה ראה ואמר אני ראה מגלה עפה ארכה עשרים באמה ורחבה עשר באמה:

3

ויאמר אלי זאת האלה היוצאת על פני כל הארץ כי כל הגנב מזה כמוה נקה וכל הנשבע מזה כמוה נקה:

4

הוצאתיה נאם יהוה צבאות ובאה אל בית הגנב ואל בית הנשבע בשמי לשקר ולנה בתוך ביתו וכלתו ואת עציו ואת אבניו:

5

ויצא המלאך הדבר בי ויאמר אלי שא נא עיניך וראה מה היוצאת הזאת:

6

ואמר מה היא ויאמר זאת האיפה היוצאת ויאמר זאת עינם בכל הארץ:

7

והנה ככר עפרת נשאת וזאת אשה אחת יושבת בתוך האיפה:

8

ויאמר זאת הרשעה וישלך אתה אל תוך האיפה וישלך את אבן העפרת אל פיה:

9

ואשא עיני וארא והנה שתים נשים יוצאות ורוח בכנפיהם ולהנה כנפים ככנפי החסידה ותשאנה את האיפה בין הארץ ובין השמים:

10

ואמר אל המלאך הדבר בי אנה המה מולכות את האיפה:

11

ויאמר אלי לבנות לה בית בארץ שנער והוכן והניחה שם על מכנתה: