זכריה 4

1

וישב המלאך הדבר בי ויעירני כאיש אשר יעור משנתו:

2

ויאמר אלי מה אתה ראה ויאמר ראיתי והנה מנורת זהב כלה וגלה על ראשה ושבעה נרתיה עליה שבעה ושבעה מוצקות לנרות אשר על ראשה:

3

ושנים זיתים עליה אחד מימין הגלה ואחד על שמאלה:

4

ואען ואמר אל המלאך הדבר בי לאמר מה אלה אדני:

5

ויען המלאך הדבר בי ויאמר אלי הלוא ידעת מה המה אלה ואמר לא אדני:

6

ויען ויאמר אלי לאמר זה דבר יהוה אל זרבבל לאמר לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי אמר יהוה צבאות:

7

מי אתה הר הגדול לפני זרבבל למישר והוציא את האבן הראשה תשאות חן חן לה:

8

ויהי דבר יהוה אלי לאמר:

9

ידי זרבבל יסדו הבית הזה וידיו תבצענה וידעת כי יהוה צבאות שלחני אלכם:

10

כי מי בז ליום קטנות ושמחו וראו את האבן הבדיל ביד זרבבל שבעה אלה עיני יהוה המה משוטטים בכל הארץ:

11

ואען ואמר אליו מה שני הזיתים האלה על ימין המנורה ועל שמאולה:

12

ואען שנית ואמר אליו מה שתי שבלי הזיתים אשר ביד שני צנתרות הזהב המריקים מעליהם הזהב:

13

ויאמר אלי לאמר הלוא ידעת מה אלה ואמר לא אדני:

14

ויאמר אלה שני בני היצהר העמדים על אדון כל הארץ: