צפניה 3

1

הוי מראה ונגאלה העיר היונה:

2

לא שמעה בקול לא לקחה מוסר ביהוה לא בטחה אל אלהיה לא קרבה:

3

שריה בקרבה אריות שאגים שפטיה זאבי ערב לא גרמו לבקר:

4

נביאיה פחזים אנשי בגדות כהניה חללו קדש חמסו תורה:

5

יהוה צדיק בקרבה לא יעשה עולה בבקר בבקר משפטו יתן לאור לא נעדר ולא יודע עול בשת:

6

הכרתי גוים נשמו פנותם החרבתי חוצותם מבלי עובר נצדו עריהם מבלי איש מאין יושב:

7

אמרתי אך תיראי אותי תקחי מוסר ולא יכרת מעונה כל אשר פקדתי עליה אכן השכימו השחיתו כל עלילותם:

8

לכן חכו לי נאם יהוה ליום קומי לעד כי משפטי לאסף גוים לקבצי ממלכות לשפך עליהם זעמי כל חרון אפי כי באש קנאתי תאכל כל הארץ:

9

כי אז אהפך אל עמים שפה ברורה לקרא כלם בשם יהוה לעבדו שכם אחד:

10

מעבר לנהרי כוש עתרי בת פוצי יובלון מנחתי:

11

ביום ההוא לא תבושי מכל עלילתיך אשר פשעת בי כי אז אסיר מקרבך עליזי גאותך ולא תוספי לגבהה עוד בהר קדשי:

12

והשארתי בקרבך עם עני ודל וחסו בשם יהוה:

13

שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב ולא ימצא בפיהם לשון תרמית כי המה ירעו ורבצו ואין מחריד:

14

רני בת ציון הריעו ישראל שמחי ועלזי בכל לב בת ירושלם:

15

הסיר יהוה משפטיך פנה איבך מלך ישראל יהוה בקרבך לא תיראי רע עוד:

16

ביום ההוא יאמר לירושלם אל תיראי ציון אל ירפו ידיך:

17

יהוה אלהיך בקרבך גבור יושיע ישיש עליך בשמחה יחריש באהבתו יגיל עליך ברנה:

18

נוגי ממועד אספתי ממך היו משאת עליה חרפה:

19

הנני עשה את כל מעניך בעת ההיא והושעתי את הצלעה והנדחה אקבץ ושמתים לתהלה ולשם בכל הארץ בשתם:

20

בעת ההיא אביא אתכם ובעת קבצי אתכם כי אתן אתכם לשם ולתהלה בכל עמי הארץ בשובי את שבותיכם לעיניכם אמר יהוה: