חבקוק 3

1

תפלה לחבקוק הנביא על שגינות:

2

יהוה שמעתי שמעך יראתי יהוה פעלך בקרב שנים חייהו בקרב שנים תודיע ברגז רחם תזכור:

3

אלוה מתימן יבוא וקדוש מהר פארן סלה כסה שמים הודו ותהלתו מלאה הארץ:

4

ונגה כאור תהיה קרנים מידו לו ושם חביון עזה:

5

לפניו ילך דבר ויצא רשף לרגליו:

6

עמד וימדד ארץ ראה ויתר גוים ויתפצצו הררי עד שחו גבעות עולם הליכות עולם לו:

7

תחת און ראיתי אהלי כושן ירגזון יריעות ארץ מדין:

8

הבנהרים חרה יהוה אם בנהרים אפך אם בים עברתך כי תרכב על סוסיך מרכבתיך ישועה:

9

עריה תעור קשתך שבעות מטות אמר סלה נהרות תבקע ארץ:

10

ראוך יחילו הרים זרם מים עבר נתן תהום קולו רום ידיהו נשא:

11

שמש ירח עמד זבלה לאור חציך יהלכו לנגה ברק חניתך:

12

בזעם תצעד ארץ באף תדוש גוים:

13

יצאת לישע עמך לישע את משיחך מחצת ראש מבית רשע ערות יסוד עד צואר סלה:

14

נקבת במטיו ראש פרזו יסערו להפיצני עליצתם כמו לאכל עני במסתר:

15

דרכת בים סוסיך חמר מים רבים:

16

שמעתי ותרגז בטני לקול צללו שפתי יבוא רקב בעצמי ותחתי ארגז אשר אנוח ליום צרה לעלות לעם יגודנו:

17

כי תאנה לא תפרח ואין יבול בגפנים כחש מעשה זית ושדמות לא עשה אכל גזר ממכלה צאן ואין בקר ברפתים:

18

ואני ביהוה אעלוזה אגילה באלהי ישעי:

19

יהוה אדני חילי וישם רגלי כאילות ועל במותי ידרכני למנצח בנגינותי: