חבקוק 1

1

המשא אשר חזה חבקוק הנביא:

2

עד אנה יהוה שועתי ולא תשמע אזעק אליך חמס ולא תושיע:

3

למה תראני און ועמל תביט ושד וחמס לנגדי ויהי ריב ומדון ישא:

4

על כן תפוג תורה ולא יצא לנצח משפט כי רשע מכתיר את הצדיק על כן יצא משפט מעקל:

5

ראו בגוים והביטו והתמהו תמהו כי פעל פעל בימיכם לא תאמינו כי יספר:

6

כי הנני מקים את הכשדים הגוי המר והנמהר ההולך למרחבי ארץ לרשת משכנות לא לו:

7

אים ונורא הוא ממנו משפטו ושאתו יצא:

8

וקלו מנמרים סוסיו וחדו מזאבי ערב ופשו פרשיו ופרשיו מרחוק יבאו יעפו כנשר חש לאכול:

9

כלה לחמס יבוא מגמת פניהם קדימה ויאסף כחול שבי:

10

והוא במלכים יתקלס ורזנים משחק לו הוא לכל מבצר ישחק ויצבר עפר וילכדה:

11

אז חלף רוח ויעבר ואשם זו כחו לאלהו:

12

הלוא אתה מקדם יהוה אלהי קדשי לא נמות יהוה למשפט שמתו וצור להוכיח יסדתו:

13

טהור עינים מראות רע והביט אל עמל לא תוכל למה תביט בוגדים תחריש בבלע רשע צדיק ממנו:

14

ותעשה אדם כדגי הים כרמש לא משל בו:

15

כלה בחכה העלה יגרהו בחרמו ויאספהו במכמרתו על כן ישמח ויגיל:

16

על כן יזבח לחרמו ויקטר למכמרתו כי בהמה שמן חלקו ומאכלו בראה:

17

העל כן יריק חרמו ותמיד להרג גוים לא יחמול: