בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

נחום 3

1

הוי עיר דמים כלה כחש פרק מלאה לא ימיש טרף:

2

קול שוט וקול רעש אופן וסוס דהר ומרכבה מרקדה:

3

פרש מעלה ולהב חרב וברק חנית ורב חלל וכבד פגר ואין קצה לגויה יכשלו בגויתם:

4

מרב זנוני זונה טובת חן בעלת כשפים המכרת גוים בזנוניה ומשפחות בכשפיה:

5

הנני אליך נאם יהוה צבאות וגליתי שוליך על פניך והראיתי גוים מערך וממלכות קלונך:

6

והשלכתי עליך שקצים ונבלתיך ושמתיך כראי:

7

והיה כל ראיך ידוד ממך ואמר שדדה נינוה מי ינוד לה מאין אבקש מנחמים לך:

8

התיטבי מנא אמון הישבה ביארים מים סביב לה אשר חיל ים מים חומתה:

9

כוש עצמה ומצרים ואין קצה פוט ולובים היו בעזרתך:

10

גם היא לגלה הלכה בשבי גם עלליה ירטשו בראש כל חוצות ועל נכבדיה ידו גורל וכל גדוליה רתקו בזקים:

11

גם את תשכרי תהי נעלמה גם את תבקשי מעוז מאויב:

12

כל מבצריך תאנים עם בכורים אם ינועו ונפלו על פי אוכל:

13

הנה עמך נשים בקרבך לאיביך פתוח נפתחו שערי ארצך אכלה אש בריחיך:

14

מי מצור שאבי לך חזקי מבצריך באי בטיט ורמסי בחמר החזיקי מלבן:

15

שם תאכלך אש תכריתך חרב תאכלך כילק התכבד כילק התכבדי כארבה:

16

הרבית רכליך מכוכבי השמים ילק פשט ויעף:

17

מנזריך כארבה וטפסריך כגוב גבי החונים בגדרות ביום קרה שמש זרחה ונודד ולא נודע מקומו אים:

18

נמו רעיך מלך אשור ישכנו אדיריך נפשו עמך על ההרים ואין מקבץ:

19

אין כהה לשברך נחלה מכתך כל שמעי שמעך תקעו כף עליך כי על מי לא עברה רעתך תמיד:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977