נחום 2

1

עלה מפיץ על פניך נצור מצרה צפה דרך חזק מתנים אמץ כח מאד:

2

כי שב יהוה את גאון יעקב כגאון ישראל כי בקקום בקקים וזמריהם שחתו:

3

מגן גבריהו מאדם אנשי חיל מתלעים באש פלדות הרכב ביום הכינו והברשים הרעלו:

4

בחוצות יתהוללו הרכב ישתקשקון ברחבות מראיהן כלפידם כברקים ירוצצו:

5

יזכר אדיריו יכשלו בהלכותם ימהרו חומתה והכן הסכך:

6

שערי הנהרות נפתחו וההיכל נמוג:

7

והצב גלתה העלתה ואמהתיה מנהגות כקול יונים מתפפת על לבבהן:

8

ונינוה כברכת מים מימי היא והמה נסים עמדו עמדו ואין מפנה:

9

בזו כסף בזו זהב ואין קצה לתכונה כבד מכל כלי חמדה:

10

בוקה ומבוקה ומבלקה ולב נמס ופק ברכים וחלחלה בכל מתנים ופני כלם קבצו פארור:

11

איה מעון אריות ומרעה הוא לכפרים אשר הלך אריה לביא שם גור אריה ואין מחריד:

12

אריה טרף בדי גרותיו ומחנק ללבאתיו וימלא טרף חריו ומענתיו טרפה:

13

הנני אליך נאם יהוה צבאות והבערתי בעשן רכבה וכפיריך תאכל חרב והכרתי מארץ טרפך ולא ישמע עוד קול מלאככה: