נחום 1

1

משא נינוה ספר חזון נחום האלקשי:

2

אל קנוא ונקם יהוה נקם יהוה ובעל חמה נקם יהוה לצריו ונוטר הוא לאיביו:

3

יהוה ארך אפים וגדול כח ונקה לא ינקה יהוה בסופה ובשערה דרכו וענן אבק רגליו:

4

גוער בים ויבשהו וכל הנהרות החריב אמלל בשן וכרמל ופרח לבנון אמלל:

5

הרים רעשו ממנו והגבעות התמגגו ותשא הארץ מפניו ותבל וכל ישבי בה:

6

לפני זעמו מי יעמוד ומי יקום בחרון אפו חמתו נתכה כאש והצרים נתצו ממנו:

7

טוב יהוה למעוז ביום צרה וידע חסי בו:

8

ובשטף עבר כלה יעשה מקומה ואיביו ירדף חשך:

9

מה תחשבון אל יהוה כלה הוא עשה לא תקום פעמים צרה:

10

כי עד סירים סבכים וכסבאם סבואים אכלו כקש יבש מלא:

11

ממך יצא חשב על יהוה רעה יעץ בליעל:

12

כה אמר יהוה אם שלמים וכן רבים וכן נגזו ועבר וענתך לא אענך עוד:

13

ועתה אשבר מטהו מעליך ומוסרתיך אנתק:

14

וצוה עליך יהוה לא יזרע משמך עוד מבית אלהיך אכרית פסל ומסכה אשים קברך כי קלות:

15

הנה על ההרים רגלי מבשר משמיע שלום חגי יהודה חגיך שלמי נדריך כי לא יוסיף עוד לעבור בך בליעל כלה נכרת: