הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977
← 1

מיכה 2

3 →
1

הוי חשבי און ופעלי רע על משכבותם באור הבקר יעשוה כי יש לאל ידם:

2

וחמדו שדות וגזלו ובתים ונשאו ועשקו גבר וביתו ואיש ונחלתו:

3

לכן כה אמר יהוה הנני חשב על המשפחה הזאת רעה אשר לא תמישו משם צוארתיכם ולא תלכו רומה כי עת רעה היא:

4

ביום ההוא ישא עליכם משל ונהה נהי נהיה אמר שדוד נשדנו חלק עמי ימיר איך ימיש לי לשובב שדינו יחלק:

5

לכן לא יהיה לך משליך חבל בגורל בקהל יהוה:

6

אל תטפו יטיפון לא יטפו לאלה לא יסג כלמות:

7

האמור בית יעקב הקצר רוח יהוה אם אלה מעלליו הלוא דברי ייטיבו עם הישר הולך:

8

ואתמול עמי לאויב יקומם ממול שלמה אדר תפשטון מעברים בטח שובי מלחמה:

9

נשי עמי תגרשון מבית תענגיה מעל עלליה תקחו הדרי לעולם:

10

קומו ולכו כי לא זאת המנוחה בעבור טמאה תחבל וחבל נמרץ:

11

לו איש הלך רוח ושקר כזב אטף לך ליין ולשכר והיה מטיף העם הזה:

12

אסף אאסף יעקב כלך קבץ אקבץ שארית ישראל יחד אשימנו כצאן בצרה כעדר בתוך הדברו תהימנה מאדם:

13

עלה הפרץ לפניהם פרצו ויעברו שער ויצאו בו ויעבר מלכם לפניהם ויהוה בראשם:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977