יונה 2

1

ויתפלל יונה אל יהוה אלהיו ממעי הדגה:

2

ויאמר קראתי מצרה לי אל יהוה ויענני מבטן שאול שועתי שמעת קולי:

3

ותשליכני מצולה בלבב ימים ונהר יסבבני כל משבריך וגליך עלי עברו:

4

ואני אמרתי נגרשתי מנגד עיניך אך אוסיף להביט אל היכל קדשך:

5

אפפוני מים עד נפש תהום יסבבני סוף חבוש לראשי:

6

לקצבי הרים ירדתי הארץ ברחיה בעדי לעולם ותעל משחת חיי יהוה אלהי:

7

בהתעטף עלי נפשי את יהוה זכרתי ותבוא אליך תפלתי אל היכל קדשך:

8

משמרים הבלי שוא חסדם יעזבו:

9

ואני בקול תודה אזבחה לך אשר נדרתי אשלמה ישועתה ליהוה:

10

ויאמר יהוה לדג ויקא את יונה אל היבשה: