עמוס 3

1

שמעו את הדבר הזה אשר דבר יהוה עליכם בני ישראל על כל המשפחה אשר העליתי מארץ מצרים לאמר:

2

רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה על כן אפקד עליכם את כל עונתיכם:

3

הילכו שנים יחדו בלתי אם נועדו:

4

הישאג אריה ביער וטרף אין לו היתן כפיר קולו ממענתו בלתי אם לכד:

5

התפל צפור על פח הארץ ומוקש אין לה היעלה פח מן האדמה ולכוד לא ילכוד:

6

אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו אם תהיה רעה בעיר ויהוה לא עשה:

7

כי לא יעשה אדני יהוה דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים:

8

אריה שאג מי לא יירא אדני יהוה דבר מי לא ינבא:

9

השמיעו על ארמנות באשדוד ועל ארמנות בארץ מצרים ואמרו האספו על הרי שמרון וראו מהומת רבות בתוכה ועשוקים בקרבה:

10

ולא ידעו עשות נכחה נאם יהוה האוצרים חמס ושד בארמנותיהם:

11

לכן כה אמר אדני יהוה צר וסביב הארץ והורד ממך עזך ונבזו ארמנותיך:

12

כה אמר יהוה כאשר יציל הרעה מפי הארי שתי כרעים או בדל אזן כן ינצלו בני ישראל הישבים בשמרון בפאת מטה ובדמשק ערש:

13

שמעו והעידו בבית יעקב נאם אדני יהוה אלהי הצבאות:

14

כי ביום פקדי פשעי ישראל עליו ופקדתי על מזבחות בית אל ונגדעו קרנות המזבח ונפלו לארץ:

15

והכיתי בית החרף על בית הקיץ ואבדו בתי השן וספו בתים רבים נאם יהוה: