בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

ויקרא 2

1

ונפש כי תקריב קרבן מנחה ליהוה סלת יהיה קרבנו ויצק עליה שמן ונתן עליה לבנה:

2

והביאה אל בני אהרן הכהנים וקמץ משם מלא קמצו מסלתה ומשמנה על כל לבנתה והקטיר הכהן את אזכרתה המזבחה אשה ריח ניחח ליהוה:

3

והנותרת מן המנחה לאהרן ולבניו קדש קדשים מאשי יהוה:

4

וכי תקרב קרבן מנחה מאפה תנור סלת חלות מצת בלולת בשמן ורקיקי מצות משחים בשמן:

5

ואם מנחה על המחבת קרבנך סלת בלולה בשמן מצה תהיה:

6

פתות אתה פתים ויצקת עליה שמן מנחה הוא:

7

ואם מנחת מרחשת קרבנך סלת בשמן תעשה:

8

והבאת את המנחה אשר יעשה מאלה ליהוה והקריבה אל הכהן והגישה אל המזבח:

9

והרים הכהן מן המנחה את אזכרתה והקטיר המזבחה אשה ריח ניחח ליהוה:

10

והנותרת מן המנחה לאהרן ולבניו קדש קדשים מאשי יהוה:

11

כל המנחה אשר תקריבו ליהוה לא תעשה חמץ כי כל שאר וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה ליהוה:

12

קרבן ראשית תקריבו אתם ליהוה ואל המזבח לא יעלו לריח ניחח:

13

וכל קרבן מנחתך במלח תמלח ולא תשבית מלח ברית אלהיך מעל מנחתך על כל קרבנך תקריב מלח:

14

ואם תקריב מנחת בכורים ליהוה אביב קלוי באש גרש כרמל תקריב את מנחת בכוריך:

15

ונתת עליה שמן ושמת עליה לבנה מנחה הוא:

16

והקטיר הכהן את אזכרתה מגרשה ומשמנה על כל לבנתה אשה ליהוה:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977