בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

הושע 8

1

אל חכך שפר כנשר על בית יהוה יען עברו בריתי ועל תורתי פשעו:

2

לי יזעקו אלהי ידענוך ישראל:

3

זנח ישראל טוב אויב ירדפו:

4

הם המליכו ולא ממני השירו ולא ידעתי כספם וזהבם עשו להם עצבים למען יכרת:

5

זנח עגלך שמרון חרה אפי בם עד מתי לא יוכלו נקין:

6

כי מישראל והוא חרש עשהו ולא אלהים הוא כי שבבים יהיה עגל שמרון:

7

כי רוח יזרעו וסופתה יקצרו קמה אין לו צמח בלי יעשה קמח אולי יעשה זרים יבלעהו:

8

נבלע ישראל עתה היו בגוים ככלי אין חפץ בו:

9

כי המה עלו אשור פרא בודד לו אפרים התנו אהבים:

10

גם כי יתנו בגוים עתה אקבצם ויחלו מעט ממשא מלך שרים:

11

כי הרבה אפרים מזבחת לחטא היו לו מזבחות לחטא:

12

אכתוב לו רבו תורתי כמו זר נחשבו:

13

זבחי הבהבי יזבחו בשר ויאכלו יהוה לא רצם עתה יזכר עונם ויפקד חטאותם המה מצרים ישובו:

14

וישכח ישראל את עשהו ויבן היכלות ויהודה הרבה ערים בצרות ושלחתי אש בעריו ואכלה ארמנתיה:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977