בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

הושע 6

1

לכו ונשובה אל יהוה כי הוא טרף וירפאנו יך ויחבשנו:

2

יחינו מימים ביום השלישי יקמנו ונחיה לפניו:

3

ונדעה נרדפה לדעת את יהוה כשחר נכון מצאו ויבוא כגשם לנו כמלקוש יורה ארץ:

4

מה אעשה לך אפרים מה אעשה לך יהודה וחסדכם כענן בקר וכטל משכים הלך:

5

על כן חצבתי בנביאים הרגתים באמרי פי ומשפטיך אור יצא:

6

כי חסד חפצתי ולא זבח ודעת אלהים מעלות:

7

והמה כאדם עברו ברית שם בגדו בי:

8

גלעד קרית פעלי און עקבה מדם:

9

וכחכי איש גדודים חבר כהנים דרך ירצחו שכמה כי זמה עשו:

10

בבית ישראל ראיתי שעריריה שם זנות לאפרים נטמא ישראל:

11

גם יהודה שת קציר לך בשובי שבות עמי:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977