בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

הושע 5

1

שמעו זאת הכהנים והקשיבו בית ישראל ובית המלך האזינו כי לכם המשפט כי פח הייתם למצפה ורשת פרושה על תבור:

2

ושחטה שטים העמיקו ואני מוסר לכלם:

3

אני ידעתי אפרים וישראל לא נכחד ממני כי עתה הזנית אפרים נטמא ישראל:

4

לא יתנו מעלליהם לשוב אל אלהיהם כי רוח זנונים בקרבם ואת יהוה לא ידעו:

5

וענה גאון ישראל בפניו וישראל ואפרים יכשלו בעונם כשל גם יהודה עמם:

6

בצאנם ובבקרם ילכו לבקש את יהוה ולא ימצאו חלץ מהם:

7

ביהוה בגדו כי בנים זרים ילדו עתה יאכלם חדש את חלקיהם:

8

תקעו שופר בגבעה חצצרה ברמה הריעו בית און אחריך בנימין:

9

אפרים לשמה תהיה ביום תוכחה בשבטי ישראל הודעתי נאמנה:

10

היו שרי יהודה כמסיגי גבול עליהם אשפוך כמים עברתי:

11

עשוק אפרים רצוץ משפט כי הואיל הלך אחרי צו:

12

ואני כעש לאפרים וכרקב לבית יהודה:

13

וירא אפרים את חליו ויהודה את מזרו וילך אפרים אל אשור וישלח אל מלך ירב והוא לא יוכל לרפא לכם ולא יגהה מכם מזור:

14

כי אנכי כשחל לאפרים וככפיר לבית יהודה אני אני אטרף ואלך אשא ואין מציל:

15

אלך אשובה אל מקומי עד אשר יאשמו ובקשו פני בצר להם ישחרנני:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977