הושע 12

1

אפרים רעה רוח ורדף קדים כל היום כזב ושד ירבה וברית עם אשור יכרתו ושמן למצרים יובל:

2

וריב ליהוה עם יהודה ולפקד על יעקב כדרכיו כמעלליו ישיב לו:

3

בבטן עקב את אחיו ובאונו שרה את אלהים:

4

וישר אל מלאך ויכל בכה ויתחנן לו בית אל ימצאנו ושם ידבר עמנו:

5

ויהוה אלהי הצבאות יהוה זכרו:

6

ואתה באלהיך תשוב חסד ומשפט שמר וקוה אל אלהיך תמיד:

7

כנען בידו מאזני מרמה לעשק אהב:

8

ויאמר אפרים אך עשרתי מצאתי און לי כל יגיעי לא ימצאו לי עון אשר חטא:

9

ואנכי יהוה אלהיך מארץ מצרים עד אושיבך באהלים כימי מועד:

10

ודברתי על הנביאים ואנכי חזון הרביתי וביד הנביאים אדמה:

11

אם גלעד און אך שוא היו בגלגל שורים זבחו גם מזבחותם כגלים על תלמי שדי:

12

ויברח יעקב שדה ארם ויעבד ישראל באשה ובאשה שמר:

13

ובנביא העלה יהוה את ישראל ממצרים ובנביא נשמר:

14

הכעיס אפרים תמרורים ודמיו עליו יטוש וחרפתו ישיב לו אדניו: