הושע 11

1

כי נער ישראל ואהבהו וממצרים קראתי לבני:

2

קראו להם כן הלכו מפניהם לבעלים יזבחו ולפסלים יקטרון:

3

ואנכי תרגלתי לאפרים קחם על זרועתיו ולא ידעו כי רפאתים:

4

בחבלי אדם אמשכם בעבתות אהבה ואהיה להם כמרימי על על לחיהם ואט אליו אוכיל:

5

לא ישוב אל ארץ מצרים ואשור הוא מלכו כי מאנו לשוב:

6

וחלה חרב בעריו וכלתה בדיו ואכלה ממעצותיהם:

7

ועמי תלואים למשובתי ואל על יקראהו יחד לא ירומם:

8

איך אתנך אפרים אמגנך ישראל איך אתנך כאדמה אשימך כצבאים נהפך עלי לבי יחד נכמרו נחומי:

9

לא אעשה חרון אפי לא אשוב לשחת אפרים כי אל אנכי ולא איש בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר:

10

אחרי יהוה ילכו כאריה ישאג כי הוא ישאג ויחרדו בנים מים:

11

יחרדו כצפור ממצרים וכיונה מארץ אשור והושבתים על בתיהם נאם יהוה:

12

סבבני בכחש אפרים ובמרמה בית ישראל ויהודה עד רד עם אל ועם קדושים נאמן: