יחזקאל 2

1

ויאמר אלי בן אדם עמד על רגליך ואדבר אתך:

2

ותבא בי רוח כאשר דבר אלי ותעמדני על רגלי ואשמע את מדבר אלי:

3

ויאמר אלי בן אדם שולח אני אותך אל בני ישראל אל גוים המורדים אשר מרדו בי המה ואבותם פשעו בי עד עצם היום הזה:

4

והבנים קשי פנים וחזקי לב אני שולח אותך אליהם ואמרת אליהם כה אמר אדני יהוה:

5

והמה אם ישמעו ואם יחדלו כי בית מרי המה וידעו כי נביא היה בתוכם:

6

ואתה בן אדם אל תירא מהם ומדבריהם אל תירא כי סרבים וסלונים אותך ואל עקרבים אתה יושב מדבריהם אל תירא ומפניהם אל תחת כי בית מרי המה:

7

ודברת את דברי אליהם אם ישמעו ואם יחדלו כי מרי המה:

8

ואתה בן אדם שמע את אשר אני מדבר אליך אל תהי מרי כבית המרי פצה פיך ואכל את אשר אני נתן אליך:

9

ואראה והנה יד שלוחה אלי והנה בו מגלת ספר:

10

ויפרש אותה לפני והיא כתובה פנים ואחור וכתוב אליה קנים והגה והי: