יחזקאל 10

1

ואראה והנה אל הרקיע אשר על ראש הכרבים כאבן ספיר כמראה דמות כסא נראה עליהם:

2

ויאמר אל האיש לבש הבדים ויאמר בא אל בינות לגלגל אל תחת לכרוב ומלא חפניך גחלי אש מבינות לכרבים וזרק על העיר ויבא לעיני:

3

והכרבים עמדים מימין לבית בבאו האיש והענן מלא את החצר הפנימית:

4

וירם כבוד יהוה מעל הכרוב על מפתן הבית וימלא הבית את הענן והחצר מלאה את נגה כבוד יהוה:

5

וקול כנפי הכרובים נשמע עד החצר החיצנה כקול אל שדי בדברו:

6

ויהי בצותו את האיש לבש הבדים לאמר קח אש מבינות לגלגל מבינות לכרובים ויבא ויעמד אצל האופן:

7

וישלח הכרוב את ידו מבינות לכרובים אל האש אשר בינות הכרבים וישא ויתן אל חפני לבש הבדים ויקח ויצא:

8

וירא לכרבים תבנית יד אדם תחת כנפיהם:

9

ואראה והנה ארבעה אופנים אצל הכרובים אופן אחד אצל הכרוב אחד ואופן אחד אצל הכרוב אחד ומראה האופנים כעין אבן תרשיש:

10

ומראיהם דמות אחד לארבעתם כאשר יהיה האופן בתוך האופן:

11

בלכתם אל ארבעת רבעיהם ילכו לא יסבו בלכתם כי המקום אשר יפנה הראש אחריו ילכו לא יסבו בלכתם:

12

וכל בשרם וגבהם וידיהם וכנפיהם והאופנים מלאים עינים סביב לארבעתם אופניהם:

13

לאופנים להם קורא הגלגל באזני:

14

וארבעה פנים לאחד פני האחד פני הכרוב ופני השני פני אדם והשלישי פני אריה והרביעי פני נשר:

15

וירמו הכרובים היא החיה אשר ראיתי בנהר כבר:

16

ובלכת הכרובים ילכו האופנים אצלם ובשאת הכרובים את כנפיהם לרום מעל הארץ לא יסבו האופנים גם הם מאצלם:

17

בעמדם יעמדו וברומם ירומו אותם כי רוח החיה בהם:

18

ויצא כבוד יהוה מעל מפתן הבית ויעמד על הכרובים:

19

וישאו הכרובים את כנפיהם וירומו מן הארץ לעיני בצאתם והאופנים לעמתם ויעמד פתח שער בית יהוה הקדמוני וכבוד אלהי ישראל עליהם מלמעלה:

20

היא החיה אשר ראיתי תחת אלהי ישראל בנהר כבר ואדע כי כרובים המה:

21

ארבעה ארבעה פנים לאחד וארבע כנפים לאחד ודמות ידי אדם תחת כנפיהם:

22

ודמות פניהם המה הפנים אשר ראיתי על נהר כבר מראיהם ואותם איש אל עבר פניו ילכו: