איכה 5

1

זכר יהוה מה היה לנו הביט וראה את חרפתנו:

2

נחלתנו נהפכה לזרים בתינו לנכרים:

3

יתומים היינו אין אב אמתינו כאלמנות:

4

מימינו בכסף שתינו עצינו במחיר יבאו:

5

על צוארנו נרדפנו יגענו לא הונח לנו:

6

מצרים נתנו יד אשור לשבע לחם:

7

אבתינו חטאו אינם אנחנו עונתיהם סבלנו:

8

עבדים משלו בנו פרק אין מידם:

9

בנפשנו נביא לחמנו מפני חרב המדבר:

10

עורנו כתנור נכמרו מפני זלעפות רעב:

11

נשים בציון ענו בתלת בערי יהודה:

12

שרים בידם נתלו פני זקנים לא נהדרו:

13

בחורים טחון נשאו ונערים בעץ כשלו:

14

זקנים משער שבתו בחורים מנגינתם:

15

שבת משוש לבנו נהפך לאבל מחלנו:

16

נפלה עטרת ראשנו אוי נא לנו כי חטאנו:

17

על זה היה דוה לבנו על אלה חשכו עינינו:

18

על הר ציון ששמם שועלים הלכו בו:

19

אתה יהוה לעולם תשב כסאך לדר ודור:

20

למה לנצח תשכחנו תעזבנו לארך ימים:

21

השיבנו יהוה אליך ונשוב חדש ימינו כקדם:

22

כי אם מאס מאסתנו קצפת עלינו עד מאד: