איכה 3

1

אני הגבר ראה עני בשבט עברתו:

2

אותי נהג וילך חשך ולא אור:

3

אך בי ישב יהפך ידו כל היום:

4

בלה בשרי ועורי שבר עצמותי:

5

בנה עלי ויקף ראש ותלאה:

6

במחשכים הושיבני כמתי עולם:

7

גדר בעדי ולא אצא הכביד נחשתי:

8

גם כי אזעק ואשוע שתם תפלתי:

9

גדר דרכי בגזית נתיבתי עוה:

10

דב ארב הוא לי אריה במסתרים:

11

דרכי סורר ויפשחני שמני שמם:

12

דרך קשתו ויציבני כמטרא לחץ:

13

הביא בכליותי בני אשפתו:

14

הייתי שחק לכל עמי נגינתם כל היום:

15

השביעני במרורים הרוני לענה:

16

ויגרס בחצץ שני הכפישני באפר:

17

ותזנח משלום נפשי נשיתי טובה:

18

ואמר אבד נצחי ותוחלתי מיהוה:

19

זכר עניי ומרודי לענה וראש:

20

זכור תזכור ותשיח עלי נפשי:

21

זאת אשיב אל לבי על כן אוחיל:

22

חסדי יהוה כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו:

23

חדשים לבקרים רבה אמונתך:

24

חלקי יהוה אמרה נפשי על כן אוחיל לו:

25

טוב יהוה לקוו לנפש תדרשנו:

26

טוב ויחיל ודומם לתשועת יהוה:

27

טוב לגבר כי ישא על בנעוריו:

28

ישב בדד וידם כי נטל עליו:

29

יתן בעפר פיהו אולי יש תקוה:

30

יתן למכהו לחי ישבע בחרפה:

31

כי לא יזנח לעולם אדני:

32

כי אם הוגה ורחם כרב חסדו:

33

כי לא ענה מלבו ויגה בני איש:

34

לדכא תחת רגליו כל אסירי ארץ:

35

להטות משפט גבר נגד פני עליון:

36

לעות אדם בריבו אדני לא ראה:

37

מי זה אמר ותהי אדני לא צוה:

38

מפי עליון לא תצא הרעות והטוב:

39

מה יתאונן אדם חי גבר על חטאו:

40

נחפשה דרכינו ונחקרה ונשובה עד יהוה:

41

נשא לבבנו אל כפים אל אל בשמים:

42

נחנו פשענו ומרינו אתה לא סלחת:

43

סכתה באף ותרדפנו הרגת לא חמלת:

44

סכותה בענן לך מעבור תפלה:

45

סחי ומאוס תשימנו בקרב העמים:

46

פצו עלינו פיהם כל איבינו:

47

פחד ופחת היה לנו השאת והשבר:

48

פלגי מים תרד עיני על שבר בת עמי:

49

עיני נגרה ולא תדמה מאין הפגות:

50

עד ישקיף וירא יהוה משמים:

51

עיני עוללה לנפשי מכל בנות עירי:

52

צוד צדוני כצפור איבי חנם:

53

צמתו בבור חיי וידו אבן בי:

54

צפו מים על ראשי אמרתי נגזרתי:

55

קראתי שמך יהוה מבור תחתיות:

56

קולי שמעת אל תעלם אזנך לרוחתי לשועתי:

57

קרבת ביום אקראך אמרת אל תירא:

58

רבת אדני ריבי נפשי גאלת חיי:

59

ראיתה יהוה עותתי שפטה משפטי:

60

ראיתה כל נקמתם כל מחשבתם לי:

61

שמעת חרפתם יהוה כל מחשבתם עלי:

62

שפתי קמי והגיונם עלי כל היום:

63

שבתם וקימתם הביטה אני מנגינתם:

64

תשיב להם גמול יהוה כמעשה ידיהם:

65

תתן להם מגנת לב תאלתך להם:

66

תרדף באף ותשמידם מתחת שמי יהוה: