בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

ירמיה 47

1

אשר היה דבר יהוה אל ירמיהו הנביא אל פלשתים בטרם יכה פרעה את עזה:

2

כה אמר יהוה הנה מים עלים מצפון והיו לנחל שוטף וישטפו ארץ ומלואה עיר וישבי בה וזעקו האדם והילל כל יושב הארץ:

3

מקול שעטת פרסות אביריו מרעש לרכבו המון גלגליו לא הפנו אבות אל בנים מרפיון ידים:

4

על היום הבא לשדוד את כל פלשתים להכרית לצר ולצידון כל שריד עזר כי שדד יהוה את פלשתים שארית אי כפתור:

5

באה קרחה אל עזה נדמתה אשקלון שארית עמקם עד מתי תתגודדי:

6

הוי חרב ליהוה עד אנה לא תשקטי האספי אל תערך הרגעי ודמי:

7

איך תשקטי ויהוה צוה לה אל אשקלון ואל חוף הים שם יעדה:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977