ישעה 64

1

לוא קרעת שמים ירדת מפניך הרים נזלו:

2

כקדח אש המסים מים תבעה אש להודיע שמך לצריך מפניך גוים ירגזו:

3

בעשותך נוראות לא נקוה ירדת מפניך הרים נזלו:

4

ומעולם לא שמעו לא האזינו עין לא ראתה אלהים זולתך יעשה למחכה לו:

5

פגעת את שש ועשה צדק בדרכיך יזכרוך הן אתה קצפת ונחטא בהם עולם ונושע:

6

ונהי כטמא כלנו וכבגד עדים כל צדקתינו ונבל כעלה כלנו ועוננו כרוח ישאנו:

7

ואין קורא בשמך מתעורר להחזיק בך כי הסתרת פניך ממנו ותמוגנו ביד עוננו:

8

ועתה יהוה אבינו אתה אנחנו החמר ואתה יצרנו ומעשה ידך כלנו:

9

אל תקצף יהוה עד מאד ואל לעד תזכר עון הן הבט נא עמך כלנו:

10

ערי קדשך היו מדבר ציון מדבר היתה ירושלם שממה:

11

בית קדשנו ותפארתנו אשר הללוך אבתינו היה לשרפת אש וכל מחמדינו היה לחרבה:

12

העל אלה תתאפק יהוה תחשה ותעננו עד מאד: