ישעה 62

1

למען ציון לא אחשה ולמען ירושלם לא אשקוט עד יצא כנגה צדקה וישועתה כלפיד יבער:

2

וראו גוים צדקך וכל מלכים כבודך וקרא לך שם חדש אשר פי יהוה יקבנו:

3

והיית עטרת תפארת ביד יהוה וצנוף מלוכה בכף אלהיך:

4

לא יאמר לך עוד עזובה ולארצך לא יאמר עוד שממה כי לך יקרא חפצי בה ולארצך בעולה כי חפץ יהוה בך וארצך תבעל:

5

כי יבעל בחור בתולה יבעלוך בניך ומשוש חתן על כלה ישיש עליך אלהיך:

6

על חומתיך ירושלם הפקדתי שמרים כל היום וכל הלילה תמיד לא יחשו המזכרים את יהוה אל דמי לכם:

7

ואל תתנו דמי לו עד יכונן ועד ישים את ירושלם תהלה בארץ:

8

נשבע יהוה בימינו ובזרוע עזו אם אתן את דגנך עוד מאכל לאיביך ואם ישתו בני נכר תירושך אשר יגעת בו:

9

כי מאספיו יאכלהו והללו את יהוה ומקבציו ישתהו בחצרות קדשי:

10

עברו עברו בשערים פנו דרך העם סלו סלו המסלה סקלו מאבן הרימו נס על העמים:

11

הנה יהוה השמיע אל קצה הארץ אמרו לבת ציון הנה ישעך בא הנה שכרו אתו ופעלתו לפניו:

12

וקראו להם עם הקדש גאולי יהוה ולך יקרא דרושה עיר לא נעזבה: