ישעה 6

1

בשנת מות המלך עזיהו ואראה את אדני ישב על כסא רם ונשא ושוליו מלאים את ההיכל:

2

שרפים עמדים ממעל לו שש כנפים שש כנפים לאחד בשתים יכסה פניו ובשתים יכסה רגליו ובשתים יעופף:

3

וקרא זה אל זה ואמר קדוש קדוש קדוש יהוה צבאות מלא כל הארץ כבודו:

4

וינעו אמות הספים מקול הקורא והבית ימלא עשן:

5

ואמר אוי לי כי נדמיתי כי איש טמא שפתים אנכי ובתוך עם טמא שפתים אנכי יושב כי את המלך יהוה צבאות ראו עיני:

6

ויעף אלי אחד מן השרפים ובידו רצפה במלקחים לקח מעל המזבח:

7

ויגע על פי ויאמר הנה נגע זה על שפתיך וסר עונך וחטאתך תכפר:

8

ואשמע את קול אדני אמר את מי אשלח ומי ילך לנו ואמר הנני שלחני:

9

ויאמר לך ואמרת לעם הזה שמעו שמוע ואל תבינו וראו ראו ואל תדעו:

10

השמן לב העם הזה ואזניו הכבד ועיניו השע פן יראה בעיניו ובאזניו ישמע ולבבו יבין ושב ורפא לו:

11

ואמר עד מתי אדני ויאמר עד אשר אם שאו ערים מאין יושב ובתים מאין אדם והאדמה תשאה שממה:

12

ורחק יהוה את האדם ורבה העזובה בקרב הארץ:

13

ועוד בה עשריה ושבה והיתה לבער כאלה וכאלון אשר בשלכת מצבת בם זרע קדש מצבתה: