בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

ישעה 57

1

הצדיק אבד ואין איש שם על לב ואנשי חסד נאספים באין מבין כי מפני הרעה נאסף הצדיק:

2

יבוא שלום ינוחו על משכבותם הלך נכחו:

3

ואתם קרבו הנה בני עננה זרע מנאף ותזנה:

4

על מי תתענגו על מי תרחיבו פה תאריכו לשון הלוא אתם ילדי פשע זרע שקר:

5

הנחמים באלים תחת כל עץ רענן שחטי הילדים בנחלים תחת סעפי הסלעים:

6

בחלקי נחל חלקך הם הם גורלך גם להם שפכת נסך העלית מנחה העל אלה אנחם:

7

על הר גבה ונשא שמת משכבך גם שם עלית לזבח זבח:

8

ואחר הדלת והמזוזה שמת זכרונך כי מאתי גלית ותעלי הרחבת משכבך ותכרת לך מהם אהבת משכבם יד חזית:

9

ותשרי למלך בשמן ותרבי רקחיך ותשלחי צריך עד מרחק ותשפילי עד שאול:

10

ברב דרכך יגעת לא אמרת נואש חית ידך מצאת על כן לא חלית:

11

ואת מי דאגת ותיראי כי תכזבי ואותי לא זכרת לא שמת על לבך הלא אני מחשה ומעלם ואותי לא תיראי:

12

אני אגיד צדקתך ואת מעשיך ולא יועילוך:

13

בזעקך יצילך קבוציך ואת כלם ישא רוח יקח הבל והחוסה בי ינחל ארץ ויירש הר קדשי:

14

ואמר סלו סלו פנו דרך הרימו מכשול מדרך עמי:

15

כי כה אמר רם ונשא שכן עד וקדוש שמו מרום וקדוש אשכון ואת דכא ושפל רוח להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים:

16

כי לא לעולם אריב ולא לנצח אקצוף כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי:

17

בעון בצעו קצפתי ואכהו הסתר ואקצף וילך שובב בדרך לבו:

18

דרכיו ראיתי וארפאהו ואנחהו ואשלם נחמים לו ולאבליו:

19

בורא נוב שפתים שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר יהוה ורפאתיו:

20

והרשעים כים נגרש כי השקט לא יוכל ויגרשו מימיו רפש וטיט:

21

אין שלום אמר אלהי לרשעים:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977