בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

ישעה 54

1

רני עקרה לא ילדה פצחי רנה וצהלי לא חלה כי רבים בני שוממה מבני בעולה אמר יהוה:

2

הרחיבי מקום אהלך ויריעות משכנותיך יטו אל תחשכי האריכי מיתריך ויתדתיך חזקי:

3

כי ימין ושמאול תפרצי וזרעך גוים יירש וערים נשמות יושיבו:

4

אל תיראי כי לא תבושי ואל תכלמי כי לא תחפירי כי בשת עלומיך תשכחי וחרפת אלמנותיך לא תזכרי עוד:

5

כי בעליך עשיך יהוה צבאות שמו וגאלך קדוש ישראל אלהי כל הארץ יקרא:

6

כי כאשה עזובה ועצובת רוח קראך יהוה ואשת נעורים כי תמאס אמר אלהיך:

7

ברגע קטן עזבתיך וברחמים גדלים אקבצך:

8

בשצף קצף הסתרתי פני רגע ממך ובחסד עולם רחמתיך אמר גאלך יהוה:

9

כי מי נח זאת לי אשר נשבעתי מעבר מי נח עוד על הארץ כן נשבעתי מקצף עליך ומגער בך:

10

כי ההרים ימושו והגבעות תמוטנה וחסדי מאתך לא ימוש וברית שלומי לא תמוט אמר מרחמך יהוה:

11

עניה סערה לא נחמה הנה אנכי מרביץ בפוך אבניך ויסדתיך בספירים:

12

ושמתי כדכד שמשתיך ושעריך לאבני אקדח וכל גבולך לאבני חפץ:

13

וכל בניך למודי יהוה ורב שלום בניך:

14

בצדקה תכונני רחקי מעשק כי לא תיראי וממחתה כי לא תקרב אליך:

15

הן גור יגור אפס מאותי מי גר אתך עליך יפול:

16

הן אנכי בראתי חרש נפח באש פחם ומוציא כלי למעשהו ואנכי בראתי משחית לחבל:

17

כל כלי יוצר עליך לא יצלח וכל לשון תקום אתך למשפט תרשיעי זאת נחלת עבדי יהוה וצדקתם מאתי נאם יהוה:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977