בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

ישעה 52

1

עורי עורי לבשי עזך ציון לבשי בגדי תפארתך ירושלם עיר הקדש כי לא יוסיף יבא בך עוד ערל וטמא:

2

התנערי מעפר קומי שבי ירושלם התפתחו מוסרי צוארך שביה בת ציון:

3

כי כה אמר יהוה חנם נמכרתם ולא בכסף תגאלו:

4

כי כה אמר אדני יהוה מצרים ירד עמי בראשנה לגור שם ואשור באפס עשקו:

5

ועתה מה לי פה נאם יהוה כי לקח עמי חנם משלו יהילילו נאם יהוה ותמיד כל היום שמי מנאץ:

6

לכן ידע עמי שמי לכן ביום ההוא כי אני הוא המדבר הנני:

7

מה נאוו על ההרים רגלי מבשר משמיע שלום מבשר טוב משמיע ישועה אמר לציון מלך אלהיך:

8

קול צפיך נשאו קול יחדו ירננו כי עין בעין יראו בשוב יהוה ציון:

9

פצחו רננו יחדו חרבות ירושלם כי נחם יהוה עמו גאל ירושלם:

10

חשף יהוה את זרוע קדשו לעיני כל הגוים וראו כל אפסי ארץ את ישועת אלהינו:

11

סורו סורו צאו משם טמא אל תגעו צאו מתוכה הברו נשאי כלי יהוה:

12

כי לא בחפזון תצאו ובמנוסה לא תלכון כי הלך לפניכם יהוה ומאספכם אלהי ישראל:

13

הנה ישכיל עבדי ירום ונשא וגבה מאד:

14

כאשר שממו עליך רבים כן משחת מאיש מראהו ותארו מבני אדם:

15

כן יזה גוים רבים עליו יקפצו מלכים פיהם כי אשר לא ספר להם ראו ואשר לא שמעו התבוננו:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977