ישעה 46

1

כרע בל קרס נבו היו עצביהם לחיה ולבהמה נשאתיכם עמוסות משא לעיפה:

2

קרסו כרעו יחדו לא יכלו מלט משא ונפשם בשבי הלכה:

3

שמעו אלי בית יעקב וכל שארית בית ישראל העמסים מני בטן הנשאים מני רחם:

4

ועד זקנה אני הוא ועד שיבה אני אסבל אני עשיתי ואני אשא ואני אסבל ואמלט:

5

למי תדמיוני ותשוו ותמשלוני ונדמה:

6

הזלים זהב מכיס וכסף בקנה ישקלו ישכרו צורף ויעשהו אל יסגדו אף ישתחוו:

7

ישאהו על כתף יסבלהו ויניחהו תחתיו ויעמד ממקומו לא ימיש אף יצעק אליו ולא יענה מצרתו לא יושיענו:

8

זכרו זאת והתאששו השיבו פושעים על לב:

9

זכרו ראשנות מעולם כי אנכי אל ואין עוד אלהים ואפס כמוני:

10

מגיד מראשית אחרית ומקדם אשר לא נעשו אמר עצתי תקום וכל חפצי אעשה:

11

קרא ממזרח עיט מארץ מרחק איש עצתו אף דברתי אף אביאנה יצרתי אף אעשנה:

12

שמעו אלי אבירי לב הרחוקים מצדקה:

13

קרבתי צדקתי לא תרחק ותשועתי לא תאחר ונתתי בציון תשועה לישראל תפארתי: