ישעה 45

1

כה אמר יהוה למשיחו לכורש אשר החזקתי בימינו לרד לפניו גוים ומתני מלכים אפתח לפתח לפניו דלתים ושערים לא יסגרו:

2

אני לפניך אלך והדורים אושר דלתות נחושה אשבר ובריחי ברזל אגדע:

3

ונתתי לך אוצרות חשך ומטמני מסתרים למען תדע כי אני יהוה הקורא בשמך אלהי ישראל:

4

למען עבדי יעקב וישראל בחירי ואקרא לך בשמך אכנך ולא ידעתני:

5

אני יהוה ואין עוד זולתי אין אלהים אאזרך ולא ידעתני:

6

למען ידעו ממזרח שמש וממערבה כי אפס בלעדי אני יהוה ואין עוד:

7

יוצר אור ובורא חשך עשה שלום ובורא רע אני יהוה עשה כל אלה:

8

הרעיפו שמים ממעל ושחקים יזלו צדק תפתח ארץ ויפרו ישע וצדקה תצמיח יחד אני יהוה בראתיו:

9

הוי רב את יצרו חרש את חרשי אדמה היאמר חמר ליצרו מה תעשה ופעלך אין ידים לו:

10

הוי אמר לאב מה תוליד ולאשה מה תחילין:

11

כה אמר יהוה קדוש ישראל ויצרו האתיות שאלוני על בני ועל פעל ידי תצוני:

12

אנכי עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי אני ידי נטו שמים וכל צבאם צויתי:

13

אנכי העירתהו בצדק וכל דרכיו אישר הוא יבנה עירי וגלותי ישלח לא במחיר ולא בשחד אמר יהוה צבאות:

14

כה אמר יהוה יגיע מצרים וסחר כוש וסבאים אנשי מדה עליך יעברו ולך יהיו אחריך ילכו בזקים יעברו ואליך ישתחוו אליך יתפללו אך בך אל ואין עוד אפס אלהים:

15

אכן אתה אל מסתתר אלהי ישראל מושיע:

16

בושו וגם נכלמו כלם יחדו הלכו בכלמה חרשי צירים:

17

ישראל נושע ביהוה תשועת עולמים לא תבשו ולא תכלמו עד עולמי עד:

18

כי כה אמר יהוה בורא השמים הוא האלהים יצר הארץ ועשה הוא כוננה לא תהו בראה לשבת יצרה אני יהוה ואין עוד:

19

לא בסתר דברתי במקום ארץ חשך לא אמרתי לזרע יעקב תהו בקשוני אני יהוה דבר צדק מגיד מישרים:

20

הקבצו ובאו התנגשו יחדו פליטי הגוים לא ידעו הנשאים את עץ פסלם ומתפללים אל אל לא יושיע:

21

הגידו והגישו אף יועצו יחדו מי השמיע זאת מקדם מאז הגידה הלוא אני יהוה ואין עוד אלהים מבלעדי אל צדיק ומושיע אין זולתי:

22

פנו אלי והושעו כל אפסי ארץ כי אני אל ואין עוד:

23

בי נשבעתי יצא מפי צדקה דבר ולא ישוב כי לי תכרע כל ברך תשבע כל לשון:

24

אך ביהוה לי אמר צדקות ועז עדיו יבוא ויבשו כל הנחרים בו:

25

ביהוה יצדקו ויתהללו כל זרע ישראל: