ישעה 35

1

יששום מדבר וציה ותגל ערבה ותפרח כחבצלת:

2

פרח תפרח ותגל אף גילת ורנן כבוד הלבנון נתן לה הדר הכרמל והשרון המה יראו כבוד יהוה הדר אלהינו:

3

חזקו ידים רפות וברכים כשלות אמצו:

4

אמרו לנמהרי לב חזקו אל תיראו הנה אלהיכם נקם יבוא גמול אלהים הוא יבוא וישעכם:

5

אז תפקחנה עיני עורים ואזני חרשים תפתחנה:

6

אז ידלג כאיל פסח ותרן לשון אלם כי נבקעו במדבר מים ונחלים בערבה:

7

והיה השרב לאגם וצמאון למבועי מים בנוה תנים רבצה חציר לקנה וגמא:

8

והיה שם מסלול ודרך ודרך הקדש יקרא לה לא יעברנו טמא והוא למו הלך דרך ואוילים לא יתעו:

9

לא יהיה שם אריה ופריץ חיות בל יעלנה לא תמצא שם והלכו גאולים:

10

ופדויי יהוה ישבון ובאו ציון ברנה ושמחת עולם על ראשם ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה: