ישעה 33

1

הוי שודד ואתה לא שדוד ובוגד ולא בגדו בו כהתמך שודד תושד כנלתך לבגד יבגדו בך:

2

יהוה חננו לך קוינו היה זרעם לבקרים אף ישועתנו בעת צרה:

3

מקול המון נדדו עמים מרוממתך נפצו גוים:

4

ואסף שללכם אסף החסיל כמשק גבים שוקק בו:

5

נשגב יהוה כי שכן מרום מלא ציון משפט וצדקה:

6

והיה אמונת עתיך חסן ישועת חכמת ודעת יראת יהוה היא אוצרו:

7

הן אראלם צעקו חצה מלאכי שלום מר יבכיון:

8

נשמו מסלות שבת עבר ארח הפר ברית מאס ערים לא חשב אנוש:

9

אבל אמללה ארץ החפיר לבנון קמל היה השרון כערבה ונער בשן וכרמל:

10

עתה אקום יאמר יהוה עתה ארומם עתה אנשא:

11

תהרו חשש תלדו קש רוחכם אש תאכלכם:

12

והיו עמים משרפות שיד קוצים כסוחים באש יצתו:

13

שמעו רחוקים אשר עשיתי ודעו קרובים גברתי:

14

פחדו בציון חטאים אחזה רעדה חנפים מי יגור לנו אש אוכלה מי יגור לנו מוקדי עולם:

15

הלך צדקות ודבר מישרים מאס בבצע מעשקות נער כפיו מתמך בשחד אטם אזנו משמע דמים ועצם עיניו מראות ברע:

16

הוא מרומים ישכן מצדות סלעים משגבו לחמו נתן מימיו נאמנים:

17

מלך ביפיו תחזינה עיניך תראינה ארץ מרחקים:

18

לבך יהגה אימה איה ספר איה שקל איה ספר את המגדלים:

19

את עם נועז לא תראה עם עמקי שפה משמוע נלעג לשון אין בינה:

20

חזה ציון קרית מועדנו עיניך תראינה ירושלם נוה שאנן אהל בל יצען בל יסע יתדתיו לנצח וכל חבליו בל ינתקו:

21

כי אם שם אדיר יהוה לנו מקום נהרים יארים רחבי ידים בל תלך בו אני שיט וצי אדיר לא יעברנו:

22

כי יהוה שפטנו יהוה מחקקנו יהוה מלכנו הוא יושיענו:

23

נטשו חבליך בל יחזקו כן תרנם בל פרשו נס אז חלק עד שלל מרבה פסחים בזזו בז:

24

ובל יאמר שכן חליתי העם הישב בה נשא עון: