ישעה 29

1

הוי אריאל אריאל קרית חנה דוד ספו שנה על שנה חגים ינקפו:

2

והציקותי לאריאל והיתה תאניה ואניה והיתה לי כאריאל:

3

וחניתי כדור עליך וצרתי עליך מצב והקימתי עליך מצרת:

4

ושפלת מארץ תדברי ומעפר תשח אמרתך והיה כאוב מארץ קולך ומעפר אמרתך תצפצף:

5

והיה כאבק דק המון זריך וכמץ עבר המון עריצים והיה לפתע פתאם:

6

מעם יהוה צבאות תפקד ברעם וברעש וקול גדול סופה וסערה ולהב אש אוכלה:

7

והיה כחלום חזון לילה המון כל הגוים הצבאים על אריאל וכל צביה ומצדתה והמציקים לה:

8

והיה כאשר יחלם הרעב והנה אוכל והקיץ וריקה נפשו וכאשר יחלם הצמא והנה שתה והקיץ והנה עיף ונפשו שוקקה כן יהיה המון כל הגוים הצבאים על הר ציון:

9

התמהמהו ותמהו השתעשעו ושעו שכרו ולא יין נעו ולא שכר:

10

כי נסך עליכם יהוה רוח תרדמה ויעצם את עיניכם את הנביאים ואת ראשיכם החזים כסה:

11

ותהי לכם חזות הכל כדברי הספר החתום אשר יתנו אתו אל יודע הספר לאמר קרא נא זה ואמר לא אוכל כי חתום הוא:

12

ונתן הספר על אשר לא ידע ספר לאמר קרא נא זה ואמר לא ידעתי ספר:

13

ויאמר אדני יען כי נגש העם הזה בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני ותהי יראתם אתי מצות אנשים מלמדה:

14

לכן הנני יוסף להפליא את העם הזה הפלא ופלא ואבדה חכמת חכמיו ובינת נבניו תסתתר:

15

הוי המעמיקים מיהוה לסתר עצה והיה במחשך מעשיהם ויאמרו מי ראנו ומי יודענו:

16

הפככם אם כחמר היצר יחשב כי יאמר מעשה לעשהו לא עשני ויצר אמר ליוצרו לא הבין:

17

הלוא עוד מעט מזער ושב לבנון לכרמל והכרמל ליער יחשב:

18

ושמעו ביום ההוא החרשים דברי ספר ומאפל ומחשך עיני עורים תראינה:

19

ויספו ענוים ביהוה שמחה ואביוני אדם בקדוש ישראל יגילו:

20

כי אפס עריץ וכלה לץ ונכרתו כל שקדי און:

21

מחטיאי אדם בדבר ולמוכיח בשער יקשון ויטו בתהו צדיק:

22

לכן כה אמר יהוה אל בית יעקב אשר פדה את אברהם לא עתה יבוש יעקב ולא עתה פניו יחורו:

23

כי בראתו ילדיו מעשה ידי בקרבו יקדישו שמי והקדישו את קדוש יעקב ואת אלהי ישראל יעריצו:

24

וידעו תעי רוח בינה ורוגנים ילמדו לקח: