ישעה 27

1

ביום ההוא יפקד יהוה בחרבו הקשה והגדולה והחזקה על לויתן נחש ברח ועל לויתן נחש עקלתון והרג את התנין אשר בים:

2

ביום ההוא כרם חמד ענו לה:

3

אני יהוה נצרה לרגעים אשקנה פן יפקד עליה לילה ויום אצרנה:

4

חמה אין לי מי יתנני שמיר שית במלחמה אפשעה בה אציתנה יחד:

5

או יחזק במעוזי יעשה שלום לי שלום יעשה לי:

6

הבאים ישרש יעקב יציץ ופרח ישראל ומלאו פני תבל תנובה:

7

הכמכת מכהו הכהו אם כהרג הרגיו הרג:

8

בסאסאה בשלחה תריבנה הגה ברוחו הקשה ביום קדים:

9

לכן בזאת יכפר עון יעקב וזה כל פרי הסר חטאתו בשומו כל אבני מזבח כאבני גר מנפצות לא יקמו אשרים וחמנים:

10

כי עיר בצורה בדד נוה משלח ונעזב כמדבר שם ירעה עגל ושם ירבץ וכלה סעפיה:

11

ביבש קצירה תשברנה נשים באות מאירות אותה כי לא עם בינות הוא על כן לא ירחמנו עשהו ויצרו לא יחננו:

12

והיה ביום ההוא יחבט יהוה משבלת הנהר עד נחל מצרים ואתם תלקטו לאחד אחד בני ישראל:

13

והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האבדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים והשתחוו ליהוה בהר הקדש בירושלם: