ישעה 26

1

ביום ההוא יושר השיר הזה בארץ יהודה עיר עז לנו ישועה ישית חומות וחל:

2

פתחו שערים ויבא גוי צדיק שמר אמנים:

3

יצר סמוך תצר שלום שלום כי בך בטוח:

4

בטחו ביהוה עדי עד כי ביה יהוה צור עולמים:

5

כי השח ישבי מרום קריה נשגבה ישפילנה ישפילה עד ארץ יגיענה עד עפר:

6

תרמסנה רגל רגלי עני פעמי דלים:

7

ארח לצדיק מישרים ישר מעגל צדיק תפלס:

8

אף ארח משפטיך יהוה קוינוך לשמך ולזכרך תאות נפש:

9

נפשי אויתיך בלילה אף רוחי בקרבי אשחרך כי כאשר משפטיך לארץ צדק למדו ישבי תבל:

10

יחן רשע בל למד צדק בארץ נכחות יעול ובל יראה גאות יהוה:

11

יהוה רמה ידך בל יחזיון יחזו ויבשו קנאת עם אף אש צריך תאכלם:

12

יהוה תשפת שלום לנו כי גם כל מעשינו פעלת לנו:

13

יהוה אלהינו בעלונו אדנים זולתך לבד בך נזכיר שמך:

14

מתים בל יחיו רפאים בל יקמו לכן פקדת ותשמידם ותאבד כל זכר למו:

15

יספת לגוי יהוה יספת לגוי נכבדת רחקת כל קצוי ארץ:

16

יהוה בצר פקדוך צקון לחש מוסרך למו:

17

כמו הרה תקריב ללדת תחיל תזעק בחבליה כן היינו מפניך יהוה:

18

הרינו חלנו כמו ילדנו רוח ישועת בל נעשה ארץ ובל יפלו ישבי תבל:

19

יחיו מתיך נבלתי יקומון הקיצו ורננו שכני עפר כי טל אורת טלך וארץ רפאים תפיל:

20

לך עמי בא בחדריך וסגר דלתיך בעדך חבי כמעט רגע עד יעבור זעם:

21

כי הנה יהוה יצא ממקומו לפקד עון ישב הארץ עליו וגלתה הארץ את דמיה ולא תכסה עוד על הרוגיה: