ישעה 24

1

הנה יהוה בוקק הארץ ובולקה ועוה פניה והפיץ ישביה:

2

והיה כעם ככהן כעבד כאדניו כשפחה כגברתה כקונה כמוכר כמלוה כלוה כנשה כאשר נשא בו:

3

הבוק תבוק הארץ והבוז תבוז כי יהוה דבר את הדבר הזה:

4

אבלה נבלה הארץ אמללה נבלה תבל אמללו מרום עם הארץ:

5

והארץ חנפה תחת ישביה כי עברו תורת חלפו חק הפרו ברית עולם:

6

על כן אלה אכלה ארץ ויאשמו ישבי בה על כן חרו ישבי ארץ ונשאר אנוש מזער:

7

אבל תירוש אמללה גפן נאנחו כל שמחי לב:

8

שבת משוש תפים חדל שאון עליזים שבת משוש כנור:

9

בשיר לא ישתו יין ימר שכר לשתיו:

10

נשברה קרית תהו סגר כל בית מבוא:

11

צוחה על היין בחוצות ערבה כל שמחה גלה משוש הארץ:

12

נשאר בעיר שמה ושאיה יכת שער:

13

כי כה יהיה בקרב הארץ בתוך העמים כנקף זית כעוללת אם כלה בציר:

14

המה ישאו קולם ירנו בגאון יהוה צהלו מים:

15

על כן בארים כבדו יהוה באיי הים שם יהוה אלהי ישראל:

16

מכנף הארץ זמרת שמענו צבי לצדיק ואמר רזי לי רזי לי אוי לי בגדים בגדו ובגד בוגדים בגדו:

17

פחד ופחת ופח עליך יושב הארץ:

18

והיה הנס מקול הפחד יפל אל הפחת והעולה מתוך הפחת ילכד בפח כי ארבות ממרום נפתחו וירעשו מוסדי ארץ:

19

רעה התרעעה הארץ פור התפוררה ארץ מוט התמוטטה ארץ:

20

נוע תנוע ארץ כשכור והתנודדה כמלונה וכבד עליה פשעה ונפלה ולא תסיף קום:

21

והיה ביום ההוא יפקד יהוה על צבא המרום במרום ועל מלכי האדמה על האדמה:

22

ואספו אספה אסיר על בור וסגרו על מסגר ומרב ימים יפקדו:

23

וחפרה הלבנה ובושה החמה כי מלך יהוה צבאות בהר ציון ובירושלם ונגד זקניו כבוד: