ישעה 21

1

משא מדבר ים כסופות בנגב לחלף ממדבר בא מארץ נוראה:

2

חזות קשה הגד לי הבוגד בוגד והשודד שודד עלי עילם צורי מדי כל אנחתה השבתי:

3

על כן מלאו מתני חלחלה צירים אחזוני כצירי יולדה נעויתי משמע נבהלתי מראות:

4

תעה לבבי פלצות בעתתני את נשף חשקי שם לי לחרדה:

5

ערך השלחן צפה הצפית אכול שתה קומו השרים משחו מגן:

6

כי כה אמר אלי אדני לך העמד המצפה אשר יראה יגיד:

7

וראה רכב צמד פרשים רכב חמור רכב גמל והקשיב קשב רב קשב:

8

ויקרא אריה על מצפה אדני אנכי עמד תמיד יומם ועל משמרתי אנכי נצב כל הלילות:

9

והנה זה בא רכב איש צמד פרשים ויען ויאמר נפלה נפלה בבל וכל פסילי אלהיה שבר לארץ:

10

מדשתי ובן גרני אשר שמעתי מאת יהוה צבאות אלהי ישראל הגדתי לכם:

11

משא דומה אלי קרא משעיר שמר מה מלילה שמר מה מליל:

12

אמר שמר אתה בקר וגם לילה אם תבעיון בעיו שבו אתיו:

13

משא בערב ביער בערב תלינו ארחות דדנים:

14

לקראת צמא התיו מים ישבי ארץ תימא בלחמו קדמו נדד:

15

כי מפני חרבות נדדו מפני חרב נטושה ומפני קשת דרוכה ומפני כבד מלחמה:

16

כי כה אמר אדני אלי בעוד שנה כשני שכיר וכלה כל כבוד קדר:

17

ושאר מספר קשת גבורי בני קדר ימעטו כי יהוה אלהי ישראל דבר: