בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

ישעה 2

1

הדבר אשר חזה ישעיהו בן אמוץ על יהודה וירושלם:

2

והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית יהוה בראש ההרים ונשא מגבעות ונהרו אליו כל הגוים:

3

והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר יהוה אל בית אלהי יעקב וירנו מדרכיו ונלכה בארחתיו כי מציון תצא תורה ודבר יהוה מירושלם:

4

ושפט בין הגוים והוכיח לעמים רבים וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה:

5

בית יעקב לכו ונלכה באור יהוה:

6

כי נטשתה עמך בית יעקב כי מלאו מקדם ועננים כפלשתים ובילדי נכרים ישפיקו:

7

ותמלא ארצו כסף וזהב ואין קצה לאצרתיו ותמלא ארצו סוסים ואין קצה למרכבתיו:

8

ותמלא ארצו אלילים למעשה ידיו ישתחוו לאשר עשו אצבעתיו:

9

וישח אדם וישפל איש ואל תשא להם:

10

בוא בצור והטמן בעפר מפני פחד יהוה ומהדר גאנו:

11

עיני גבהות אדם שפל ושח רום אנשים ונשגב יהוה לבדו ביום ההוא:

12

כי יום ליהוה צבאות על כל גאה ורם ועל כל נשא ושפל:

13

ועל כל ארזי הלבנון הרמים והנשאים ועל כל אלוני הבשן:

14

ועל כל ההרים הרמים ועל כל הגבעות הנשאות:

15

ועל כל מגדל גבה ועל כל חומה בצורה:

16

ועל כל אניות תרשיש ועל כל שכיות החמדה:

17

ושח גבהות האדם ושפל רום אנשים ונשגב יהוה לבדו ביום ההוא:

18

והאלילים כליל יחלף:

19

ובאו במערות צרים ובמחלות עפר מפני פחד יהוה ומהדר גאונו בקומו לערץ הארץ:

20

ביום ההוא ישליך האדם את אלילי כספו ואת אלילי זהבו אשר עשו לו להשתחות לחפר פרות ולעטלפים:

21

לבוא בנקרות הצרים ובסעפי הסלעים מפני פחד יהוה ומהדר גאונו בקומו לערץ הארץ:

22

חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשב הוא:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977