ישעה 16

1

שלחו כר משל ארץ מסלע מדברה אל הר בת ציון:

2

והיה כעוף נודד קן משלח תהיינה בנות מואב מעברת לארנון:

3

הביאו עצה עשו פלילה שיתי כליל צלך בתוך צהרים סתרי נדחים נדד אל תגלי:

4

יגורו בך נדחי מואב הוי סתר למו מפני שודד כי אפס המץ כלה שד תמו רמס מן הארץ:

5

והוכן בחסד כסא וישב עליו באמת באהל דוד שפט ודרש משפט ומהר צדק:

6

שמענו גאון מואב גא מאד גאותו וגאונו ועברתו לא כן בדיו:

7

לכן ייליל מואב למואב כלה ייליל לאשישי קיר חרשת תהגו אך נכאים:

8

כי שדמות חשבון אמלל גפן שבמה בעלי גוים הלמו שרוקיה עד יעזר נגעו תעו מדבר שלחותיה נטשו עברו ים:

9

על כן אבכה בבכי יעזר גפן שבמה אריוך דמעתי חשבון ואלעלה כי על קיצך ועל קצירך הידד נפל:

10

ונאסף שמחה וגיל מן הכרמל ובכרמים לא ירנן לא ירעע יין ביקבים לא ידרך הדרך הידד השבתי:

11

על כן מעי למואב ככנור יהמו וקרבי לקיר חרש:

12

והיה כי נראה כי נלאה מואב על הבמה ובא אל מקדשו להתפלל ולא יוכל:

13

זה הדבר אשר דבר יהוה אל מואב מאז:

14

ועתה דבר יהוה לאמר בשלש שנים כשני שכיר ונקלה כבוד מואב בכל ההמון הרב ושאר מעט מזער לוא כביר: