ישעה 15

1

משא מואב כי בליל שדד ער מואב נדמה כי בליל שדד קיר מואב נדמה:

2

עלה הבית ודיבן הבמות לבכי על נבו ועל מידבא מואב ייליל בכל ראשיו קרחה כל זקן גרועה:

3

בחוצתיו חגרו שק על גגותיה וברחבתיה כלה ייליל ירד בבכי:

4

ותזעק חשבון ואלעלה עד יהץ נשמע קולם על כן חלצי מואב יריעו נפשו ירעה לו:

5

לבי למואב יזעק בריחה עד צער עגלת שלשיה כי מעלה הלוחית בבכי יעלה בו כי דרך חורנים זעקת שבר יעערו:

6

כי מי נמרים משמות יהיו כי יבש חציר כלה דשא ירק לא היה:

7

על כן יתרה עשה ופקדתם על נחל הערבים ישאום:

8

כי הקיפה הזעקה את גבול מואב עד אגלים יללתה ובאר אילים יללתה:

9

כי מי דימון מלאו דם כי אשית על דימון נוספות לפליטת מואב אריה ולשארית אדמה: