ישעה 12

1

ואמרת ביום ההוא אודך יהוה כי אנפת בי ישב אפך ותנחמני:

2

הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד כי עזי וזמרת יה יהוה ויהי לי לישועה:

3

ושאבתם מים בששון ממעיני הישועה:

4

ואמרתם ביום ההוא הודו ליהוה קראו בשמו הודיעו בעמים עלילתיו הזכירו כי נשגב שמו:

5

זמרו יהוה כי גאות עשה מידעת זאת בכל הארץ:

6

צהלי ורני יושבת ציון כי גדול בקרבך קדוש ישראל: