בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

שיר השירים 7

1

מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב חמוקי ירכיך כמו חלאים מעשה ידי אמן:

2

שררך אגן הסהר אל יחסר המזג בטנך ערמת חטים סוגה בשושנים:

3

שני שדיך כשני עפרים תאמי צביה:

4

צוארך כמגדל השן עיניך ברכות בחשבון על שער בת רבים אפך כמגדל הלבנון צופה פני דמשק:

5

ראשך עליך ככרמל ודלת ראשך כארגמן מלך אסור ברהטים:

6

מה יפית ומה נעמת אהבה בתענוגים:

7

זאת קומתך דמתה לתמר ושדיך לאשכלות:

8

אמרתי אעלה בתמר אחזה בסנסניו ויהיו נא שדיך כאשכלות הגפן וריח אפך כתפוחים:

9

וחכך כיין הטוב הולך לדודי למישרים דובב שפתי ישנים:

10

אני לדודי ועלי תשוקתו:

11

לכה דודי נצא השדה נלינה בכפרים:

12

נשכימה לכרמים נראה אם פרחה הגפן פתח הסמדר הנצו הרמונים שם אתן את דדי לך:

13

הדודאים נתנו ריח ועל פתחינו כל מגדים חדשים גם ישנים דודי צפנתי לך:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977