בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

שיר השירים 6

1

אנה הלך דודך היפה בנשים אנה פנה דודך ונבקשנו עמך:

2

דודי ירד לגנו לערוגות הבשם לרעות בגנים וללקט שושנים:

3

אני לדודי ודודי לי הרעה בשושנים:

4

יפה את רעיתי כתרצה נאוה כירושלם אימה כנדגלות:

5

הסבי עיניך מנגדי שהם הרהיבני שערך כעדר העזים שגלשו מן הגלעד:

6

שניך כעדר הרחלים שעלו מן הרחצה שכלם מתאימות ושכלה אין בהם:

7

כפלח הרמון רקתך מבעד לצמתך:

8

ששים המה מלכות ושמנים פילגשים ועלמות אין מספר:

9

אחת היא יונתי תמתי אחת היא לאמה ברה היא ליולדתה ראוה בנות ויאשרוה מלכות ופילגשים ויהללוה:

10

מי זאת הנשקפה כמו שחר יפה כלבנה ברה כחמה אימה כנדגלות:

11

אל גנת אגוז ירדתי לראות באבי הנחל לראות הפרחה הגפן הנצו הרמנים:

12

לא ידעתי נפשי שמתני מרכבות עמי נדיב:

13

שובי שובי השולמית שובי שובי ונחזה בך מה תחזו בשולמית כמחלת המחנים:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977