בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

שיר השירים 5

1

באתי לגני אחתי כלה אריתי מורי עם בשמי אכלתי יערי עם דבשי שתיתי ייני עם חלבי אכלו רעים שתו ושכרו דודים:

2

אני ישנה ולבי ער קול דודי דופק פתחי לי אחתי רעיתי יונתי תמתי שראשי נמלא טל קוצותי רסיסי לילה:

3

פשטתי את כתנתי איככה אלבשנה רחצתי את רגלי איככה אטנפם:

4

דודי שלח ידו מן החר ומעי המו עליו:

5

קמתי אני לפתח לדודי וידי נטפו מור ואצבעתי מור עבר על כפות המנעול:

6

פתחתי אני לדודי ודודי חמק עבר נפשי יצאה בדברו בקשתיהו ולא מצאתיהו קראתיו ולא ענני:

7

מצאני השמרים הסבבים בעיר הכוני פצעוני נשאו את רדידי מעלי שמרי החמות:

8

השבעתי אתכם בנות ירושלם אם תמצאו את דודי מה תגידו לו שחולת אהבה אני:

9

מה דודך מדוד היפה בנשים מה דודך מדוד שככה השבעתנו:

10

דודי צח ואדום דגול מרבבה:

11

ראשו כתם פז קוצותיו תלתלים שחרות כעורב:

12

עיניו כיונים על אפיקי מים רחצות בחלב ישבות על מלאת:

13

לחיו כערוגת הבשם מגדלות מרקחים שפתותיו שושנים נטפות מור עבר:

14

ידיו גלילי זהב ממלאים בתרשיש מעיו עשת שן מעלפת ספירים:

15

שוקיו עמודי שש מיסדים על אדני פז מראהו כלבנון בחור כארזים:

16

חכו ממתקים וכלו מחמדים זה דודי וזה רעי בנות ירושלם:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977