שיר השירים 4

1

הנך יפה רעיתי הנך יפה עיניך יונים מבעד לצמתך שערך כעדר העזים שגלשו מהר גלעד:

2

שניך כעדר הקצובות שעלו מן הרחצה שכלם מתאימות ושכלה אין בהם:

3

כחוט השני שפתתיך ומדבריך נאוה כפלח הרמון רקתך מבעד לצמתך:

4

כמגדל דויד צוארך בנוי לתלפיות אלף המגן תלוי עליו כל שלטי הגבורים:

5

שני שדיך כשני עפרים תאומי צביה הרועים בשושנים:

6

עד שיפוח היום ונסו הצללים אלך לי אל הר המור ואל גבעת הלבונה:

7

כלך יפה רעיתי ומום אין בך:

8

אתי מלבנון כלה אתי מלבנון תבואי תשורי מראש אמנה מראש שניר וחרמון ממענות אריות מהררי נמרים:

9

לבבתני אחתי כלה לבבתיני באחד מעיניך באחד ענק מצורניך:

10

מה יפו דדיך אחתי כלה מה טבו דדיך מיין וריח שמניך מכל בשמים:

11

נפת תטפנה שפתותיך כלה דבש וחלב תחת לשונך וריח שלמתיך כריח לבנון:

12

גן נעול אחתי כלה גל נעול מעין חתום:

13

שלחיך פרדס רמונים עם פרי מגדים כפרים עם נרדים:

14

נרד וכרכם קנה וקנמון עם כל עצי לבונה מר ואהלות עם כל ראשי בשמים:

15

מעין גנים באר מים חיים ונזלים מן לבנון:

16

עורי צפון ובואי תימן הפיחי גני יזלו בשמיו יבא דודי לגנו ויאכל פרי מגדיו: