בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

שיר השירים 3

1

על משכבי בלילות בקשתי את שאהבה נפשי בקשתיו ולא מצאתיו:

2

אקומה נא ואסובבה בעיר בשוקים וברחבות אבקשה את שאהבה נפשי בקשתיו ולא מצאתיו:

3

מצאוני השמרים הסבבים בעיר את שאהבה נפשי ראיתם:

4

כמעט שעברתי מהם עד שמצאתי את שאהבה נפשי אחזתיו ולא ארפנו עד שהביאתיו אל בית אמי ואל חדר הורתי:

5

השבעתי אתכם בנות ירושלם בצבאות או באילות השדה אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ:

6

מי זאת עלה מן המדבר כתימרות עשן מקטרת מור ולבונה מכל אבקת רוכל:

7

הנה מטתו שלשלמה ששים גברים סביב לה מגברי ישראל:

8

כלם אחזי חרב מלמדי מלחמה איש חרבו על ירכו מפחד בלילות:

9

אפריון עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון:

10

עמודיו עשה כסף רפידתו זהב מרכבו ארגמן תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלם:

11

צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתנתו וביום שמחת לבו:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977