בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

קהלת 4

1

ושבתי אני ואראה את כל העשקים אשר נעשים תחת השמש והנה דמעת העשקים ואין להם מנחם ומיד עשקיהם כח ואין להם מנחם:

2

ושבח אני את המתים שכבר מתו מן החיים אשר המה חיים עדנה:

3

וטוב משניהם את אשר עדן לא היה אשר לא ראה את המעשה הרע אשר נעשה תחת השמש:

4

וראיתי אני את כל עמל ואת כל כשרון המעשה כי היא קנאת איש מרעהו גם זה הבל ורעות רוח:

5

הכסיל חבק את ידיו ואכל את בשרו:

6

טוב מלא כף נחת ממלא חפנים עמל ורעות רוח:

7

ושבתי אני ואראה הבל תחת השמש:

8

יש אחד ואין שני גם בן ואח אין לו ואין קץ לכל עמלו גם עיניו לא תשבע עשר ולמי אני עמל ומחסר את נפשי מטובה גם זה הבל וענין רע הוא:

9

טובים השנים מן האחד אשר יש להם שכר טוב בעמלם:

10

כי אם יפלו האחד יקים את חברו ואילו האחד שיפול ואין שני להקימו:

11

גם אם ישכבו שנים וחם להם ולאחד איך יחם:

12

ואם יתקפו האחד השנים יעמדו נגדו והחוט המשלש לא במהרה ינתק:

13

טוב ילד מסכן וחכם ממלך זקן וכסיל אשר לא ידע להזהר עוד:

14

כי מבית הסורים יצא למלך כי גם במלכותו נולד רש:

15

ראיתי את כל החיים המהלכים תחת השמש עם הילד השני אשר יעמד תחתיו:

16

אין קץ לכל העם לכל אשר היה לפניהם גם האחרונים לא ישמחו בו כי גם זה הבל ורעיון רוח:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977