בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

קהלת 11

1

שלח לחמך על פני המים כי ברב הימים תמצאנו:

2

תן חלק לשבעה וגם לשמונה כי לא תדע מה יהיה רעה על הארץ:

3

אם ימלאו העבים גשם על הארץ יריקו ואם יפול עץ בדרום ואם בצפון מקום שיפול העץ שם יהוא:

4

שמר רוח לא יזרע וראה בעבים לא יקצור:

5

כאשר אינך יודע מה דרך הרוח כעצמים בבטן המלאה ככה לא תדע את מעשה האלהים אשר יעשה את הכל:

6

בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך כי אינך יודע אי זה יכשר הזה או זה ואם שניהם כאחד טובים:

7

ומתוק האור וטוב לעינים לראות את השמש:

8

כי אם שנים הרבה יחיה האדם בכלם ישמח ויזכר את ימי החשך כי הרבה יהיו כל שבא הבל:

9

שמח בחור בילדותיך ויטיבך לבך בימי בחורותך והלך בדרכי לבך ובמראי עיניך ודע כי על כל אלה יביאך האלהים במשפט:

10

והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך כי הילדות והשחרות הבל:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977